Marts 2017

Søndag den 5. marts 2017

Kl. 15.00, Sct. Mariæ Kirke
Fløjtemusik fra den danske rokoko

Søndag den 19. marts 2017

Kl. 15.00, Sct. Mariæ Kirke
Koncert med Concerto Copenhagen
Kl. 16.00, Gurre Kirke
LUTHERS KÄTHE, teaterforstilling

Søndag den 26. marts 2017

Kl. 16.00, Sct. Mariæ Kirke
BACH i Helsingør III